Disclaimer Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Cave Michel en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is niet toegestaan tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je op verschillende manieren met ons in contact komen:

Telefonisch: 078-6166319

Per email: info@gewoonwijn.nl / info@cavemichel.nl

Schriftelijk: Damplein 11-13, 3319 HC Dordrecht